מה פירוש השקפה תורנית? מה זה משקפיים?

כאשר האדם אינו רואה נכון, רואה מטושטש או גרוע מכך, מרכיבים לו משקפיים הנותנות לו את היכולת לראות בצורה מדויקת.
ככל שהמשקפיים מתאימות יותר ועשויות בצורה יותר מקצועית כך גדלה האפשרות לראות נכונה.
ואם כן בראיית העיניים בדברים מוחשיים, על אחת כמה וכמה הבנת עומק הנעשה בעולם וכיצד הדברים פועלים ונפעלים עלול האדם לראות ולהבין בצורה מעוותת ושונה לחלוטין מן האמת ועם זאת להיות בטוח שהוא צודק.
זוהי השקפה של תורה! באמצעות העמל ויגיעת התורה הוי אומר הרכבת התורניות, יוכל האדם לקבל את המבט הנכון בפרספקטיבה האמתית.
אם ניקח לדוגמה את המבט על פרנסה יכול אדם לעבור חיים שלמים כשהוא משוכנע שהוא בעל היכולת הבלעדי להחליט אם יהיה לו וכמה תוך תחושת ביטחון עמוקה של ,,ניקח את עתידנו בידנו" בהתעלמות מוחלטת מהעובדה של ,,הוא זן ומפרנס לכל" ועמל של שנים רבות יכול להימחק ברגע.
ומאידך בהשתדלות מעוטת יכולה לשרות ברכה עצומה ורווחה לאורך ימים. אלא שכאן נדרשת "משקפת של תורה" כמה מוטל עליך בתקופת שליחותך בעלם הזה להתאמץ ולהתייגע.
כמו כן ייתכן שאדם יבטח כל חייו בשכנוע גמור שכל ביטחון העם והארץ תליו אך ורק בידי אדם, עם תחושת כח של ,,אנחנו ננצח" ,,צבא חזק" וכדומה. תוך מבט של ,,כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה", בלי להבין בעמקי ליבו כי ,, הוא הנותן לך כח לעשות חייל" ו"אם ה' לא ישמר עיר שווא שקד שומר" וכמה הקרת הטוב מגיע למי ש ,,כל העוסק בתורה לשמה מגין על העולם כולו"
ושוב נדרשת כאן אספקלריה תורנית מה המקסימום שביכולתך לתרום ומה תפקידינו בנושא זה ע"פ הרצון האלוקי.
כך בענייני בטחון והשתדלות, צבא ותורה, וכך ב עוד אין ספור נושאים כמו רפואה ושמירת הגוף והנפש, מדע ותורה (היש סתירה בינם?) יחסי ישראל עם ארה"ב ושאר האומות , תפקיד ההורים בחינוך ילדיהם, זוגיות ממושלמת (אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו) וכך בכל תחומי החיים.
אלא שבשונה מפעולת המשקפיים המספקים לכל היותר שלושה ממדים השקפת התורה התורה צריכה לכלול ממדים נוספים נרחבים, ועמוקים ללא גבול לזכות להרגיש בעומק הנשמה באופן בהיר את אמיתות הבריאה, והתפקיד שלנו בעניין.
ברור שרכישת שלמות זו בחינת ,,דע את אלוקי אביך" אינה עניין של קריאת מאמרים- ספרים בנושא או שמיעת שיעורים במחשבת ישראל וסיימנו. אלא נדרשת כאן עבודה עצמית של עסק התורה בעמל ושקידה רבה, וכגודל העמל החשק ושמחת התורה בצמוד לשאר קניינים שהתורה נקנית בהם, תזכה למעלה נשגבה זו הנקראת "דעת תורה".
מתנה מיוחדת הם היכלי הישיבות המעניקים כלים נכונים וסביבה תומכת. כמה חיוני הדבר לזכות לתקופת התעלות והשתלמות באוהלה של תורה בפרת לחוזרים בתשובה אשר במשך שנים רבות ספגו בכל מדיה אפשרית את הממד ההפוך והמנוגד ביותר להשקפת היהדות הטהורה.
זכות וחובה לקחת פסק זמן ממרוץ החיים, על מנת לרכוש את הזוק והזוהר בראיית האמת של החיים.חזקו ואמצו,
הרב יהודה.