הדרכה לחוזרים בתשובה

זכות גדולה ומתנה משמים היא עצם האפשרות "להשתנות" אשר למרות ש"הרגל נעשה טבע" יכול האדם להתאמץ וליצוק בקרבו הרגלים וטבעיים חדשים ולעיתים הפוכים לגמרי מאשר הורגל בעבר.
אשר על כך אדם הזוכה לחזור בתשובה-לשוב לדרך הישרה

הגם שהתרגל לדרכים לגמרי אחרות הוא פלא עצום. הזדמנות נפלאה ישש למי שזכה לעשות זאת מוקדם בזמן שעדיין לא הקים בית כשעוד האפשרות נוחה יותר לפניו להיכנס לתקופת בניה והשתלמות רצופה יותר והתקדמות מאסיבית בתוך כור ההיתוך של בנין האישיות בכלל ותוכן ההשקפה היהודית בפרט.
אין זה סוד שהמקום הטוב ביותר לעשות זאת הוא היכל הקודש של הישיבה בה תוכל "לשכוח" לזמן מה את ההפרעות והמניעות להתרכזז בדרך ולהשאירם בינתיים מחוץ לכותלי בית המדרש.
למרות שישנם רבים וטובים המתקדמים להפליא בשיעורי ערב למתחזקים או בכולל ומדרשות לחוזרים בתשובה. אך ברור לכל מביןן שהרצף והניתוק המסוים עושה המון, ואינה דומה השקעה של מספר שעות שבסיומן חוזרים לאווירה הצוננת של הרחוב הקר, המקרין השפעה של חיי חולין ומטה מכך לתקופה רצופה של עמל, שקיעות והתעלות בזוך ובטוהר ממש כמו אדם הלומד שפה חדשה כמה שישקיע עדיין לא יפיק תועלת כמו שהיה לתקופה בארץ המדברים בשפה זו לא רק בדקדוקי לשון ועשירות השפה אלא גם בסגנון ובניואנסים הדקים, אותם לא ניתן ללמוד באולפן.
וכבר המשילו זאת לסיר המתבשל למספר דקות ונותנים לו להתקרר ושוב מתחמם וחוזר חלילה, כך שלעולם לא יתבשל עד שישההה ברציפות על האש עד לתוצאה הרצויה.
לאן לפנות? איך לבחור ישיבה? האם ישיבה מיועדת רק למתחזקים או בעלי תשובה, האם זו מעלה או שמא חיסרון?

איזו ישיבה?
ובכן יש לדעת שלמרות כבודם רמתם הגבוהה וצביונם המיוחד של הישיבות באופן כללי, יש מעלה מיוחדת לישיבה של חוזרים בתשובה!
זאת מכמה סיבות.
א. עצם העובדה שהתלמידים כולם באו מרצונם המלא ועם כל הלב ככוונה להתעלות ללא אילוצים סביבתיים או משפחתיים או מעצםם היותם כבר על המסלול. אלא אדרבה כאן למרות הכל למרות הקושי והנסיון. כשלעצמו כבר משרה אוירה מיוחדת רוממות התעלות וחיבור נפלאים, סוג קשר מיוחד של "אחוות לוחמים"
ב. גם אחר הנצחון בקרב הגדול של החיים וצליחת המעבר לחיי תוכן ורוח חדשים, אין זה סוד שעדיין מצפים לנו נסיונות מגוונין וקשיםם למיניהם (יצר הרע לא יוותר עליך כל כך מהר) שברובם מאפיינים דווקא בעלי תשובה. חלק חשוב בהתמודדות הוא התמיכה בחברתית שהסובבים יבינו ללבך, ויחושו בהבנה את המאבק האישי שלך. טבעי הדבר שבישיבה למתחזקים נוצרת מעין "קבוצת תמיכה" בחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"
ג. יעוץ או הכוונה בדומה לאדם הזקוק לטיפול או לניתוח קשה. גם אם קיימים מומחים בעלי שם מופלגים, יעדיף באופן ברור את בעלל הנסיון המיוחד המתמחה דווקא לתחום זה ובעניין המסוים הזה. כך מובן הדבר, שעל דרך כלל ההדרכה והעצה שתקבל בישיבה מצוות מיומן ומנוסה בישיבה לחוזרים בתשובה שכבר חוו רבים כמוך בוגרי צבא, תיכונים וכדומה המתמודדים והעוברים בדומה ממש לעובר עליך יהיו יותר מותאמים עבורך בנוסף לתחושה והרגשה טובה יותר שמבינים אותך וחשים מה הנך עובר.
אך החיפוש הביקוש וכמובן התפילה ללא גבול ממש כאן עדין לפניך. כולנו מייחלים שיושפע עליך ים של סייעתא דשמיא והאושרר והשמחה כבר בדרך שלך.

הרב יהודה.