השיעור של ראש הישיבה

מתקיים מידי יום חמישי בערב החל מתשע
וחצי בערב לתוך עומק הלילה. תופתע לשמוע
בהם שילוב נדיר של דרוש וחידוש בפרשת
השבוע בלווי מעשיות מפעימים מגדולי
הדורות, במקביל למרחב ידיעות
מרתק בפלפול הלכה ואקטואליה.